Zoek een voorstelling

Privacy

Privacy

Impact Entertainment wil zorgvuldig met uw gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welk doel ze gebruikt worden. Wij adviseren u om deze verklaring zorgvuldig te lezen. Meer over cookies? Dat is te vinden bij Over Cookies

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2018

Persoonsgegevens die wij verwerken
Impact Entertainment verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?
Impact Entertainment verwerkt uw persoonsgegevens onder ‘gerechtvaardigd belang’ zodat wij een optimale ervaring kunnen bieden voor het onderstaande:

Bezoek van de website impactentertainment.nl
social media
inloggen mijn impact
ZZP werk

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar; tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@impactentertainment.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Impact Entertainment neemt op dit moment geen besluiten op basis van geautomatiseerde programmas.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Impact Entertainment bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

1. Webverkeer – zie ‘Over Cookies’

2. Inlog via Mijn Impact

3. ZZP’ers die in opdracht werken voor en met Impact Entertainment – gedurende de opdracht en tot intrekking van toestemming van ZZP’er.

Delen van persoonsgegevens met derden

Impact Entertainment deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Amerikaanse partijen zoals Facebook hebben zich geregistreerd onder het Privacy Shield dat voldoende bescherming biedt. Daarnaast verstrekt Impact Entertainment alleen uw persoonsgegevens aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Impact Entertainment gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Impact Entertainment gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we analytische cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Meer informatie hierover en het wijzigen of intrekken van uw toestemming vindt u bij ‘Over Cookies’.

U kunt zich ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor een toelichting zie: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar uzelf of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@impactentertainment.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Impact Entertainment zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Impact Entertainment wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Impact Entertainment neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Impact Entertainment maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Het CRM-systeem draait op een lokale, beveiligde server. De software zelf is alleen toegankelijk voor bepaalde bevoegde kantoormedewerkers van Impact Entertainment, DG Theaterproducties BV en De Graaf en Cornelissen Entertainment. De medewerkers hebben een persoonlijke inlognaam en wachtwoord.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Impact Entertainment.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Impact Entertainment op via info@impactentertainment.nl.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Van tijd tot tijd kan deze verklaring aangepast worden (denk aan de toevoeging van een webshop). Wijzigingen zullen te allen tijden gepubliceerd worden op onze website. Wij raden u aan om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Lees meer:

Over Cookies

Contactgegevens:

Impact Entertainment
Computerweg 9
3542 DP Utrecht
info@impactentertainment.nl